دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

زندگی جدولی است که هر کس به حل آن پی ببرد ، جایزه آن مرگ است ...

زمین به طرز مشکوکی گرده ، از هر طرف میرم لیز می خورم میام کنار تو ... با تقدیر تبانی کردی ، می دونم .!

دلو زدم به دریا زدم برات پیامی بهم نگی یه وقتی که خیلی بی مرامی ... !!

ای با صفا ... تو را زنم صدا هروز می دهم ندا ... اگر داشتی وفا sms میدادی گدا

زندگی یک بازیه درد آور است ! زندگی یک اول بی آخر است ! زندگی کردیم و اما باختیم !لمس باید کرد این اندوه را ! بر کمر باید کشید این کوه را ! زندگی را با همین غم ها خوش است !

اولین دوره المپیک حیف نونا معروف به لرمپیک :
1 - شنا با مانع
2 - کشتی با اسب
3 - پرش روی نیزه
4 - شیرجه روی چمن
5 - اسب سواری با الاغ
6 - هاکی روی میخ
7 - گاوبازی با شتر
8 - پرش توی چاه
9 - قایق سواری با آبکش
10- پرتاب جانباز با ویلچر

می دونی چرا زنبور ها گل میخورند ؟ چونکه دروازبان ندارند !

به حیف نون گفتن بیا شرکت نفت 15 روز کار 15 روز استراحت ماهی 300 هزار تومان ، حیف نون کمی فکر کرد گفت : نیبو او 15 روز هم نیام ماهی 150 تومان بدینم !

نصیحت یه ترک به پسرش : هیچ وقت زن نگیر ! و به پسرت هم بگو زن نگیره ... !!

عربه رئیس صدا و سیما میشه همان روز اخراجش میکنن ازش میپرسن چیکار کردی اخراج شدی میگه هیچی وسط اذان آگهی بازرگانی پخش کردم !!!

می دونی معنی 721 چیه ؟ یعنی 7 آسمان و 2 عالم ، 1 جیگر مثل تو پیدا نمی شه .

همین امشب از غصه ها میمیرم انتقام خومو از دو تامون میگیرم دیگه از دسته تو هم کاری بر نیاد باید آروم بگیرم / مثل نور یه شهاب کوچیک رد میشم از تو چشات باز دوباره میفتم از چشات بی صدا می میرم

الهی فندوق بشی سنجاب بشم گازت بگیرم / اگه گریه کنی ماچت کنم لپ تو بگیرم

ما کشته عشقیم ، محبت کفن ماست . پرونده رنجیم ، رفاقت هدف ماست ...

میخوام اتوبوس بسازم .... اتوشو دارم اما بوس ندارم .. یه بوس میدی ؟ لازم دارم