دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

هى لوتى3راه بيشتر ندارى: 1.بامن باشى 2.باتوباشم 3.توافق كنى باهم باشيم

آنکه دلى براى دوست داشتن به ماداد،کاش صبرى هم براى دورى ها ميداد...

ميگن خدا قشنگتر از گل چيزى نيافريده؛ ولى چشماى من قشنگتر از تو گلى نديده

من به جرم باوفایی این چنین تنها شدم/ چون ندارم همدمی بازیچه دل ها شدم

خدايا
سهميه دل ما رو تو كدوم كارت ميريزى كه به دل ما چيزى نميرسه..؟؟

آنان كه آفتاب را به زندگى ديگران ارزانى ميكنند نميتوانند خود از آن بى بهره باشند

در كجا رسم بر اين است كه عاشق نشوى/ باغبان باشى و دلتنگ شقايق نشوى

گلى چيدم فرستادم برايت/ غضب كردى فكندى زير پايت
گر چه اين گل ندارد قابل تو/ تو از گل بهترى جانم فدايت

ساعت چيست؟
اختراع غريبيست كه جاي خاليت را به رخ دلتنگيهايم ميكشد.

زندگی رانفسی ارزش غم خوردن نیست و دلم بس تنگ است، بیخیالی سپر هردرد است باز هم میخندیم، آنقدر میخندیم که غم از رو برود

هرکسأ دوست دیدیم دشمن جان اولدومنه / دشمن اوزبختیمیده اینده عیان اولدومنه.

`با`هيچ `با`ر`ا`ني` `رد` `پا`يت `از`كو`چه` `ها`ى` قلبم` پاك` `نميشو`د.

خود را به سوی ماه افکندن،جسارت می خواهد،اما حتی اگر به خطا بروی بین ستاره هاخواهی نشست....

دل من نرمتر از جنس حرير است ؛ دلم از جنس بلور است ؛ گر تو را قصد شكستن باشد ؛ سنگ بى انصافيست ، يك تلنگر كافيست .

خواستم توى قلبت خونه كنم، ديدم زمينش خيلى گرونه
من كه فقيرم توى چشمات چادر ميرنم