منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

عاشقم تو این دو روز خوب و بد ، با من بمون باهات بمونم تا ابد

تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد که در زمین آن را عشق می نامند .

آموزش گویش مشهدی :
موبورُم = می برم
موبورُم = من برم
موبورُم = برنده میشم
موبورُم = می برُم
موبورُم = موهای من بوره

ارتباط برخی ترانه ها با مسائل شرعی :
خوشکلا باید برقصن ( امر به معروف )
ای قشنگتر از پریا ، تنها تو کوچه نریا ( نهی از منکر )
ای خانم کجا کجا ؟ ( مبارزه با مفاسد اجتماعی)
یه ماچ داد و دمش گرم( اکرام ایتام )
نمره بیست کلاس و نمیخوام (ایثار)

واکنش افراد با دیدن بنز 500 میلیونی :
آمریکایی : او ، مای گاد
عرب : احسنت
انگلیسی : اوه ، وری نایس
ایرانی : پدر سگ دزد !

مَنِ قینمه چیست ؟
آدرسی که حیف نونا در مورد اشیاء گمشده میدهند !

حیف نون بجای سمنو حنا می خوره ، حالش بد میشه میره دکتر . دکتره میگه : چی شده ؟ میگه آقای دکتر هیچ مپرس فقط دونم مین دِلم حنابندونه در قینم کِل کِل زنونه !

قزوینی توبه میکنه ، میره مسجد میبینه همه رفتند رکوع ، می زنه زیر گریه می گه خدایا من مستحق این همه پاداش نبودم !!!

فدای چشمای بی وفات شم ، دیگه رفتم که راست راستی فدات شم .

دوست دارم پیتزای رویه میزت باشم تا به دسته تو تیکه تیکه بشم !

دو با جناق بنام کافی و نعمت سوار یک خر بودند . نعمت گفت اگر یک خر دیگر بود کافی بود . کافی گفت همین هم که هست نعمت است .

یادت هست یادم دادی یادت باشم ، حالا یادت باشه یادت نره به یادتم .

یا ابوالفضل چیست ؟
واژه ای که اصفهانی ها هنگام ورود مهمان / اردبیلی ها برای بلند کردن اجسام سنگین و حیف نونا از آن در پیچها به جای ترمز استفاده میکنند .

آیا می دانید میزان پاسخ مثبت دختران به بوق زانتیا 60 درصد بیشتر از انواع پژو میباشد ؟
( روابط عمومی شرکت سایپا)

لا لا لا لا ، نخواب دنیا ، خسیسه واسه کمتر کسی خوب می نویسه ، یکی لبهاش همیشه غرقه خندس ، یکی پلکاش تو خوابم خیسه خیسه ...