منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

الهي آن شب که همه قرآن به سر مي کنند ما را توفيق بده قرآن را به دل کنيم.

خدايا قدر ما را به قدر مولاعلي(ع) نزديک فرما.

مبادا ليله القدرت سرآيد
گنه بر ناله ام افزون تر آيد
مبادا ماه تو پايان پذيرد
ولي اين بنده ات سامان نگيرد

شب قدر است و من قدري ندارم
چه سازم توشه قبري ندارم

فرشته ها براي آزادي انسان ها از دستان شيطان و بخشش معاصي و بردن آنها به ملکوت مسابقه داده و منتظر نداي بنده خدا هستند. (اللهم لبيک) مرا دعا کنيد.

شب قدر، سرنوشت يکسال ما تعيين مي شود. اين شبها را از دست ندهيم. براي تعجيل در فرج مولايمان دعا کنيم.

کجاييد خاکيان سدره نشين و زمينيان آسماني که ملکوتيان امشب شيفته شمايند؟!

خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتر است و يک اتفاق ويژه مي افتد و آن اينکه امشب دست ملکوت به طرف زمين کشيده مي شود.

تقديري سراسر خير، برکت، خرسندي، سلامت، خوشبختي، سعادت دنيا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.

تشنه ام اين رمضان تشنه تر از هر رمضاني شب قدر آمده تا قدر دل خويش بداني ليله القدر عزيزي است بيا دل بتکانيم سهم ما چيست از اين روز همين خانه تکاني

آي فقيران غني، کجاييد که شبهاي قدر آمده است؟!

شب قدر، لاله‌اي شکفته در کوير شب‌هاي عادي سال است.

شب قدر، گشاينده پنجره کشف و شهود بر منظر روح عارفان است.

شب قدر، فاصله مُلک و ملکوت را به حداقل ممکن مي‌رساند.

شب قدر، آواي ايمان را در گوش جان انسان‌ها ترنم مي‌کند.