دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

جوک متفرقه

  18

اگه گفتی Love is Your Face یعنی چی؟ یعنی جمالتو عشقه!

  17

مي دوني نصف النهار چيه؟ شامي است كه از نهار باقي مانده.